โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  ครูศิรินาฎ ศีลจันทร์

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  ครูดุษฎี ทองกลีบ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูประพันธ์ สีทอนสุด

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูกรรณิการ์ ศรีจันดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ครูเทวีพร พรมผล

  ครู

 • thumbnail

  ครูวราลี มาจาก

  ครู

 • thumbnail

  ครรูพรรษพร วรเตชะ

  ครู

 • thumbnail

  ครูอรวรรณ เกตุทอง

  ครูอัตราจ้าง

^