โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอังคารที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ โรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

 
                        “SMART” ซึ่งมีความหมายดังนี้
                             S = Smile หมายถึง นักเรียนมีรอยยิ้ม และจิตใจที่เบิกบานแจ่มใส 
                            M = Moral หมายถึง นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม 
                            A = Active หมายถึง นักเรียนมีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และสนใจ การในเรียนรู้ 
                            R = Ready หมายถึง นักเรียนมีความพร้อมที่จะการเรียนรู้ 
                            T = Team, Talent, Technology หมายถึง นักเรียนมีความสามารถ ในการทำงานเป็นทีม, นักเรียนมีความรู้/ความสามารถ พิเศษ และนักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

 
คุณธรรมดี ไอซีทีเด่น
^