โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรุ่งอรุณ บุญมี

กลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^