โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูภัทธมล ผลสว่าง

กลุ่มบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์pattamon@bwit.ac.th

^