โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ​เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานครูจ้างสอนชาวต่างชาติ
ประกาศ ​เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานครูจ้างสอนชาวต่างชาติ

20 ก.ค. 2566 เวลา 13:07 น. 0 103

ประกาศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานครูจ้างสอนชาวต่างชาติ ด้วย โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานนักการภารโรง และตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานแม่บ้าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานนักการภารโรง และตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานแม่บ้าน

13 พ.ย. 2565 เวลา 10:55 น. 0 268

ประกาศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานนักการภารโรง และตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว ประเภทงานแม่บ้าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วครวารายเดือ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานนักการภารโรงเรียน และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประเภทงานแม่บ้าน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานนักการภารโรงเรียน และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประเภทงานแม่บ้าน

01 พ.ย. 2565 เวลา 16:13 น. 0 320

ประกาศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานนักการภารโรงเรียน และตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประเภทงานแม่บ้าน ด้วยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว

27 มิ.ย. 2565 เวลา 14:53 น. 0 911

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวประเภทนักการภารโรง และทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าทีปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าทีปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

29 ต.ค. 2564 เวลา 08:51 น. 0 778

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์

25 ต.ค. 2564 เวลา 21:44 น. 0 810

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์
รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์

06 ต.ค. 2564 เวลา 21:36 น. 0 803

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์

^