โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูเบญญาภา เหลี่ยมแฉ่ง

กลุ่มบุคลากรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตำแหน่งครู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์benyapha@bwit.ac.th

^