โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลครูเพียงใจ คำมุง

กลุ่มบุคลากรคณิตศาสตร์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์k.peangjai@bwit.ac.th

^