รอบรั้วโรงเรียน


โยคะเพื่อสุขภาพ

โพสต์13 พ.ย. 2558 01:10โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2558 02:28 ]

      โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เป็นกิจกรรมเพิ่มรู้ เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ 
               1. เพื่อให้นักเรียนฝึกบริหารร่างกายและจิตใจด้วยโยคะ
               2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
               3. เพื่อเป็นทางเลือกการออกกำลังกายของนักเรียนต่อไป
               4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

        ขอบคุณวิทยากร ครูณัฐ จากแอ๊ทไรฟ โยคะ บึงสามพัน   ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่       

การรับบริจาคโลหิต

โพสต์19 มิ.ย. 2558 08:20โดยadmin bwit   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2558 09:24 ]

สภากาชาดบึงสามพัน ร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพัน และงานอนามัยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม      ปทุมวดี  ในวันที่19 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.00 น.โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าฯ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเป็นอย่างดีดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

โครงการออมทรัพย์

โพสต์18 มิ.ย. 2558 08:56โดยadmin bwit   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2558 09:39 ]

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้ดำเนินโครงการออมทรัพย์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย สาขาบึงสามพัน
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  https://drive.google.com/open?id=0B5sR7nx7nBTTflNwOGZBYmtfQUlHWVpQeTNJcHFOamwyLVoyNTlRRW85QUdmVHJSRUo2ejA

1-3 of 3