สัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ

โพสต์16 ก.ย. 2558 07:34โดยadmin bwit   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2558 08:14 ]
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่บำเพ็ญตนเองเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 ด้านต่างๆ และได้นำนักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นประจำอำเภอบึงสามพัน จัดโดยเทศบาลตำบลซับสมอทอด ได้แก่ นายไกรวิชญ์  โตคำและนางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย



คลังภาพกิจกรรมสัปดาห์วันเยาชนแห่งชาติ ที่นี่
Comments