พิธีถวายราชสดุดี ฯ

โพสต์25 พ.ย. 2558 05:22โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 05:40 ]
           พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
          โดยมีนายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเป็นประธานในพิธี  และกล่าวรายงานความสำคัญของงานโดย นายเสถียรพงษ์  อติจรรยานุรักษ์ หัวหน้าผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  และมีคณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
            ประธานในพิธีถวายความเคารพ พร้อมนำประกอบพิธีถวายราชสดุดี และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
            ประธานตรวจเยี่ยมและทักทายผู้เข้าร่วมพิธีทุกเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี 
Comments