กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และวันขึ้นปีใหม่

โพสต์4 ม.ค. 2558 05:46โดยAdmin Bwit
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียน กิจกรรมมีดังนี้
  1. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
  2. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 27 รูป
  3. การแสดงของนักเรียน
  4. จับสลากของขวัญให้กับนักเรียนจากทางโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครู
   กิจกรรมครั้งนี้ได้รณรงค์ให้คณะครูและนักเรียน แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยComments