กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558

โพสต์4 ธ.ค. 2558 04:25โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT
         กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเป็นตัวแทนวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา อย่างพร้อมเพรียงกัน 

ดาวโหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/folderview?id=0BxuPUgVYLk5HZFRtYnlOZTlWRDA&usp=sharing


Comments