การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน

โพสต์18 พ.ย. 2557 07:26โดยครูหญิง ออนไลน์   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2557 07:39 ]
     โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการจีระ ทัศนศิริ (ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ) กล่าวต้อนรับ พร้อมพูดคุยรับความคิดเห็นจากผู้ปกครอง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่่มีผลการเรียนเฉลี่ยมากที่สุดของแต่ละระดับชั้น


การแสดงของนักเรียน เพื่อต้อนรับผู้ปกครอง


การแยกเข้าประชุมผู้ปกครองโดยแยกร่วมประชุมเป็นชั้นเรียน

Comments