ข่าวประชาสัมพันธ์


Christmas Day'2015

โพสต์25 ธ.ค. 2558 08:37โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2558 08:37 ]

        โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ไณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
         1. การมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม 2558 บริเวณอาคารเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
         2. การแสดงของซานตาครอส และแซนตี้ พร้อมแจกของขวัญ
         3. การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
         4. ประกาศผลการประกวดทำดาวของแต่ละระดับชั้น
         5. การสาธิตการพับดาว และซานตาครอสพิธีพระราชทานเพลิง ท่านพระครูอนุรักษ์วาปีพิสัย (หลวงพ่ออาคม)

โพสต์13 ธ.ค. 2558 06:45โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT

ผู้บริหาร คณะครู พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอนุรักษ์วาปีพิสัย(หลวงพ่อมหาอาคม)เจ้าคณะอำเภอองค์แรกของอำเภอบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเก็บร่างท่านไว้12ปี ในวันอาทิตย์ที่13ธค.58เวลา14.00น. ณ เมรุวัดดาวนิมิต อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ ์

กิจกรรม ปั่น เพื่อ พ่อ "Bike For Dad"

โพสต์11 ธ.ค. 2558 08:14โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2558 08:16 ]

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นำโดย นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปั่น เพื่อ พ่อ "Bike For Dad" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ จุดสตาร์ท ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน และปั่นเป็นระยะทาง 19-29 กิโลเมตร ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2558

โพสต์9 ธ.ค. 2558 05:01โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT

     โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  โดยมีนายสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดี พร้อมทั้งชี้แนวทางนโยบายของทางโรงเรียน และแนะนำครูที่ปรึกษาทุกคน  โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็น  2  ช่วงเวลา  คือ  

     ช่วงเช้า  เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     ช่วงบ่าย เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

โพสต์5 ธ.ค. 2558 02:46โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2558 02:46 ]

             โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม นำโดย นายสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่ายบริหาร และคณะครูเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ https://drive.google.com/folderview?id=0BxuPUgVYLk5HYlU5VmVnSFVWNDg&usp=sharing

ภาพเพิ่มเติม


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558

โพสต์4 ธ.ค. 2558 04:25โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT

         กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุพจน์  ประไพเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเป็นตัวแทนวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา อย่างพร้อมเพรียงกัน 

ดาวโหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/folderview?id=0BxuPUgVYLk5HZFRtYnlOZTlWRDA&usp=sharing


พิธีถวายราชสดุดี ฯ

โพสต์25 พ.ย. 2558 05:22โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2558 05:40 ]

           พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
          โดยมีนายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเป็นประธานในพิธี  และกล่าวรายงานความสำคัญของงานโดย นายเสถียรพงษ์  อติจรรยานุรักษ์ หัวหน้าผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  และมีคณะผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 
            ประธานในพิธีถวายความเคารพ พร้อมนำประกอบพิธีถวายราชสดุดี และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
            ประธานตรวจเยี่ยมและทักทายผู้เข้าร่วมพิธีทุกเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี 
พิธีปิดกีฬา สพม40

โพสต์15 พ.ย. 2558 06:40โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2558 06:53 ]


          นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 "เพชบุระเกมส์" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่


ชุดมวลชนสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ตามนโยบาย คสช.

โพสต์10 พ.ย. 2558 04:11โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT

        ชุดมวลชนสัมพันธ์ โดยร้อยตรีสนิทร์ แสนอินต๊ะ หน.ชุด ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระ ผกท.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ คณะครู นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ระแวกใกล้เคียง เกี่ยวกับ รธน.6464 ตามนโยบาย คสช. ในวันที่ 10 พ.ย.58
ดูภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงด้านล่างนี้


ส่งโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2559

โพสต์6 พ.ย. 2558 22:31โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2558 06:12 ]

           แจ้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือต้องการเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559 กรุณารวบรวมส่งที่กลุ่มงานหรือกลุ่มสาระของท่าน และหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งภายในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ที่ assurance@bwit.ac.th หรือห้องประกันคุณภาพค่ะ

**ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจากด้านล่างได้แล้วคะ**
                                   
                                                                                                          ด้วยความนับถือ
                                                                                                    กลุ่มงานประกันคุณภาพ

1-10 of 29