ช่องทางการเรียนรู้ใหม่ DLIT

โพสต์19 ก.ค. 2558 00:25โดยครูหญิง ออนไลน์
    การเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีสื่อการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระที่หลากหลายวิชา สามารถนำเป็นสื่อเสริมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ต้องการเปิดโลกทัศน์ให้มากขึ้นComments