ส่งโครงการ/กิจกรรมปีงบประมาณ 2559

โพสต์6 พ.ย. 2558 22:31โดยBuengsamphan Wittayakom School BWIT   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2558 06:12 ]
           แจ้งคณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือต้องการเสนอกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2559 กรุณารวบรวมส่งที่กลุ่มงานหรือกลุ่มสาระของท่าน และหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวมส่งภายในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย. ที่ assurance@bwit.ac.th หรือห้องประกันคุณภาพค่ะ

**ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจากด้านล่างได้แล้วคะ**
                                   
                                                                                                          ด้วยความนับถือ
                                                                                                    กลุ่มงานประกันคุณภาพ
ĉ
Buengsamphan Wittayakom School BWIT,
7 พ.ย. 2558 06:10
Comments